Kategorie
Warto wiedzieć

Leczenie otyłości zależne od efektów ma być finansowane przez NFZ

Nowy model kompleksowej koordynowanej opieki nad pacjentem chorym na otyłość, w tym otyłość olbrzymią, KOS-BAR ma szansę być wdrożony w 2021 r. i sfinansowany z tzw. podatku cukrowego.

Podczas konferencji “Kompleksowa i koordynowana opieka nad pacjentem chorym na otyłość olbrzymią. Nowy model finansowania oparty o efekty zdrowotne” przedstawiono prognozy dotyczące liczby osób chorych na otyłość w Polsce i wyliczenia Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące wydatków na leczenie chorób związanych z otyłością. Według nich w 2025 roku problem otyłości będzie dotyczyć 6,1 – 11,4 mln dorosłych osób. Oznacza to, że w Polsce chorych na otyłość będzie 26 proc. kobiet i 30 proc. mężczyzn. Z kolei na leczenie chorób z nią związanych ma zostać wydane o 0,3-1 mld zł więcej niż w 2017 roku – wyliczył NFZ.

Leczenie otyłości – potrzebne są jednolite standardy opieki nad pacjentami bariatrycznymi

Eksperci podkreślają, że zachowawcze leczenie otyłości, zwłaszcza otyłości olbrzymiej, cechuje mała skuteczność oraz brak trwałych efektów. Często po próbie leczenia zachowawczego następuje nawrót otyłości i choroba postępuje. Przyczyną jest brak opieki długoterminowej. Zgodnie uznają, że konieczne jest wprowadzenie jednolitych standardów opieki nad pacjentami chorych na otyłość leczonymi chirurgicznie.

“Musimy przestrzegać pewnych standardów. Próby ustandaryzowania usługi bariatrycznej były podjęte w Polsce w 2019 r. Standardy ściągnęliśmy z najlepszego ośrodka holenderskiego. Od tej pory opieka nad pacjentem jest bardziej kompletna, usługa jest bezpieczniejsza dla pacjentów i skuteczniejsza” – wyjaśnił dr hab. n. med. Łukasz Kaska z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i dodał, że w 2019 r. Klinika poddała się certyfikacji Międzynarodowej Federacji dla Chirurgii Bariatrycznej. “Te kryteria są bardzo surowe i my jesteśmy w stanie je spełnić” – podkreślił ekspert.

Leczenie otyłości – model KOS-BAR

Eksperci Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego (IZWOZ), we współpracy z czołowymi ekspertami klinicznymi, opracowali model KOS-BAR – kompleksowej, koordynowanej opieki nad pacjentem chorym na otyłość olbrzymią leczoną chirurgicznie.

Jerzy Gryglewicz, ekspert Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, zaznaczył, że model ten zakłada uwzględnienie świadczeń w oparciu o efekty zdrowotne.

“Świadczeniodawca, który będzie realizował ten program, otrzyma różną wycenę świadczeń w zależności od efektów. Będą to efekty bariatryczne, czyli procentowa utrata masy ciała, efekty metaboliczne np. ustąpienie cukrzycy czy ustąpienie astmy, a także wskaźniki chirurgiczne, przy których będziemy premiować hospitalizację do 3 dni. Będzie nagradzana realizacja świadczeń u pacjentów z najniższą śmiertelnością – 0,5 proc. Istotnym wskaźnikiem jest też powrót do aktywności zawodowej” – wyliczył Gryglewicz.

Leczenie otyłości będzie finansowane z “podatku cukrowego”

Prezes NFZ Adam Niedzielski podkreślił, że NFZ przykłada ogromna wagę do walki z chorobami cywilizacyjnymi, zwłaszcza z otyłością i jej licznymi powikłaniami, realizując szereg działań edukacyjnych służących profilaktyce i budujących właściwe postawy prozdrowotne społeczeństwa. Przeciwdziałać pandemii otyłości ma opodatkowanie nadmiernej konsumpcji cukru tzw. sugar tax, który ma wejść w życie w 2021 r.

“Kiedy dojdzie do wprowadzenia podatku od cukru, będziemy chcieli przeznaczyć dodatkowe środki nie tylko na prewencję, ale również leczenie, czyli uruchomić kompleksowy program koordynowanej opieki nad osobami dotkniętymi otyłością, w tym otyłością olbrzymią” – powiedział prezes NFZ i wyjaśnił, że będzie to program kompleksowy zgodnie z modelem opracowanym przez IZWOZ i ekspertów klinicznych, który przeprowadzi pacjenta przez cały proces leczenia i obejmie konsultacje specjalistyczne, w tym dietetyka, psychologa i rehabilitację, oraz przygotowanie i przeprowadzenie operacji bariatrycznej.

“Gdy wejdzie opłata cukrowa, będziemy mieli wyraźnie zdefiniowane źródło finansowania nowej formuły opieki i będziemy chcieli, żeby ten model był modelem obowiązującym” – podkreślił Adam Niedzielski i dodał, że będzie to model płacenia za wynik, gdzie premiowane będzie przywrócenie do zdrowia.

Leczenie otyłości – konieczne jest stworzenie ośrodków kompleksowych

Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, zauważyła, że planowane zmiany są wyjściem z modelu fragmentaryzacji opieki nad pacjentem chorym na otyłość. Zaznaczyła, że konieczne jest także stworzenie specjalistycznych ośrodków, w których będzie można objąć kompleksową opieką takiego pacjenta.

“Zmiany, do których dążymy, spowodują, że w ośrodkach wysokiej kompetencji, które wezmą na siebie odpowiedzialność za pacjenta, będziemy mogli zaoferować skoordynowaną opiekę w procesie leczenia – powiedziała Gałązka-Sobotka.

“To jest wyjście z modelu, który stał się obciążeniem polskiego systemu, czyli modelu fragmentarycznej opieki. Konieczne jest stworzenie ośrodków kompleksowych, specjalizujących się w opiece nad pacjentem z otyłością olbrzymią, dysponujących interdyscyplinarnym zespołem specjalistów” – zaznaczyła.

Źródło: pulsmedycyny.pl

Autor: PSD Zd.Wola

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Oddział Miejsko Powiatowy w Zduńskiej Woli ul. Łaska 38