PSD Oddział M-P w Zduńskiej Woli

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Miejsko Powiatowy w Zduńskiej Woli 98-220 Zduńska Wola ul. Łaska 38; e-mail:diabetykzdwola@gmail.com ; https://www.facebook.com/diabetykzw/

tel. 731 346 003; KRS 0000159203; NIP: 725-13-51-321

Archiwum Stowarzyszenia 2009 – 2019

Zarząd Oddziału Miejsko Powiatowego w Zduńskiej Woli w kadencji 2023 – 2027

Prezes – Henryk Domagała
Wiceprezes – Wojciech Klauziński
Sekretarz – Zbigniew Bednarek
Skarbnik – Irena Smolnik
Członek – Irena Lipińska
Członek – Anna Andrzejewska
Członek – Bronisława Rychlik
Członek – Lucyna Smolnik
Członek – Danuta Błońska
Członek –

Honorowi członkowie Zarządu:

  • Teresa Skweres
  • Wiktoria Gabrych


Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – Paweł Krasiński
Z-ca Przew. – Alicja Grądzka
Członek – Grażyna Krystyniak

Historia Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Zduńskiej Woli


W latach 50-tych XX-ego wieku zaczęły powstawać pierwsze kluby pacjentów przy przychodniach i poradniach przeciwcukrzycowych. Grupy osób dotkniętych cukrzycą spotykały się, aby w zespołach lepiej poznawać jej uwarunkowania, zasady leczenia i zapobiegania wielu groźnym powikłaniom prowadzącym m.in. do utraty wzroku, schorzeń nerek, uszkodzeń nerwów czy w końcu do amputacji kończyn dolnych. Uczono się stosowania na co dzień diety, zapobiegania powstawaniu hipo- i hiperglikemii oraz kwaśnicy ketonowej. Mijały lata, przybywało diabetyków i wobec braku formalnych uwarunkowań prawnych wszystko kończyło się na „Polaków rozmowach”.
Początek lat 80-tych przyniósł w Polsce nowe impulsy organizacyjne. W Bydgoszczy grupa inicjatywna w dniu 19 czerwca 1981 roku zarejestrowała Stowarzyszenie zrzeszające osoby chore na cukrzycę, które aktualnie występuje pod nazwą Polskie Stowarzyszenie Diabetyków. Dziesięć lat później w 1991 roku Polskie Stowarzyszenie Diabetyków zostało członkiem Międzynarodowej Organizacji Diabetologicznej IDF (International Diabetes Federation), którego siedziba mieści się w Brukseli. Dziś Polskie Stowarzyszenie Diabetyków zrzesza ponad 80 000 członków zarejestrowanych w ponad 400 kołach terenowych

A jak to się zaczęło w Zduńskiej Woli?


W Zduńskiej Woli w roku 1980 pod patronatem dr Eugenii Trzcińskiej powstał pierwszy klub pacjentów zrzeszający chorych na cukrzycę w przychodni przy ul. Szadkowskiej 2
W 1983 – chorzy na cukrzycę w Zduńskiej Woli wybierają zarząd klubu. Na przewodniczącego wybrany jest Pan Stanisław Słoń, który funkcję tą pełnił do 1991 r. Od roku 1991 do 1998 r funkcję przewodniczącego pełnił Kazimierz Krakowiak.
Od roku 1998 do 2004 r funkcję przewodniczącego pełnił Stanisław Smolak. W tym czasie z połączenia kół z Zapolic, Szadku, Zduńskiej Woli oraz koła kolejowego w Karsznicach powstaje Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Miejsko Powiatowy w Zduńskiej Woli. Na prezesa przemianowany zostaje Stanisław Smolak.
19 czerwca 1999 r weszliśmy w strukturę Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Delegatów z kół diabetyków z całego województwa i miasta Łodzi. W skład PSD Zarządu Wojewódzkiego w Łodzi weszło wówczas 16 kół, a mianowicie z: Drzewicy, Koluszek, Kutna, Łęczycy, Branżowe przy PKP w Łodzi, z Opoczna, Pabianic, Piotrkowa Trybunalskiego, Radomska, Skierniewic, Tomaszowa Mazowieckiego, Wielunia, Zduńskiej Woli, Zgierza, Łyszkowic i Bełchatowa oraz Zarząd Miejski w Łodzi.
Od roku 2004 po śmierci prezesa Stanisława Smolaka, funkcję prezesa przejmuje dotychczasowy wice prezes Konstanty Mądry. W wyborach 2009 Konstanty Mądry zostaje jednocześnie prezesem Oddziału Wojewódzkiego PSD w Łodzi, który pełni te funkcje do 24 lutego 2015 roku – do dnia swojej nagłej i niespodziewanej śmierci.

Do planowanych wiosennych wyborów, Zarządem naszym kieruje Wiceprezes Eugeniusz Policiński.

W roku wyborczym 2015 w dniu 17 kwietnia prezesem zostaje wybrany Henryk Domagała, dotychczasowy członek Zarządu, a w wyborach Oddziału Wojewódzkiego PSD w Łodzi – wiceprezesem.
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Zduńskiej Woli skupia Koła terenowe w Szadku, Zapolicach i DPS Zduńska Wola. Ogółem Stowarzyszenie liczy średnio blisko 500 członków. Siedziba nasza znajduje się w budynku administracji szpitala przy ul. Królewskiej 29 gdzie przyjmujemy interesantów we wtorki i czwartki od godz. 9:00 do 12:00.
W dniu 30 grudnia 2014 roku powołany został do życia Klub Diabetyka z siedzibą w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ gdzie odbywają się spotkania, prelekcje i inne zajęcia w każdą środę od 15:00 do 18:00
Nasze Stowarzyszenie organizuje dwa razy w roku cykliczne imprezy edukacyjne dla mieszkańców powiatu zduńskowolskiego, których celem jest nakłonienie jak największej liczby mieszkańców miasta i powiatu do podjęcia profilaktycznych badań poziomu cukru we krwi.
Od wielu lat prowadzimy badania przesiewowe poziomu cukru wśród uczniów w Szkołach średnich w powiecie zduńskowolskim – każdorazowo objętych badaniami jest ok. 850 uczniów.
Od tego, jak wcześnie zostanie wykryta cukrzyca, zależy, bowiem skuteczność jej leczenia i minimalizacja ryzyka powikłań (m.in. choroby serca, układu nerwowego, ślepota, amputacje kończyn – stopa cukrzycowa). Celem spotkań jest również promocja zdrowego stylu życia i rozpowszechnianie wiedzy na temat profilaktyki, diagnostyki i leczenia cukrzycy, oraz powikłań wśród diabetyków i ich rodzin, a także osób zagrożonych cukrzycą.
W ramach Klubu Diabetyka w Ratuszu prowadzimy „Szkołę Cukrzycy” – prelekcje prowadzone były przez lekarza diabetologa Piotra Bleka i lekarza rodzinnego Elżbietę Wojtkowską.