Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Miejsko Powiatowy w Zduńskiej Woli

98-220 Zduńska Wola ul. Łaska 38

Biuro czynne: w każdy wtorek i czwartek od 09:00 do 12:00

KRS:   0000159203

NIP: 725-13-51-321


Ostatnie wpisy


Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Zduńskiej Woli w ramach statutowej działalności prowadzi i organizuje dla swoich członków:

Edukację diabetologiczną wśród chorych jak i całego społeczeństwa,

Integrację środowiska diabetyków i sympatyków

Udziela różnorodną pomoc diabetykom poprzez wzajemne wspieranie się w trudnych sytuacjach,

Prowadzi doradztwo w bieżących sprawach życiowych

Dąży do umacniania więzi koleżeńskich w środowisku diabetyków poprzez zapewnienie rozrywki, dobrego wypoczynku, przeżyć kulturalnych, religijnych i poznawczych,

Organizuje wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, wczasy, wycieczki i inne imprezy sportowo rekreacyjne