Sprawozdania ZOW

Główny Urząd Statystyczny potwierdza przekazanie sprawozdania  SOF-5 (Sprawozdanie o współpracy, zarządzaniu i działalności informacyjnej wybranych organizacji non-profit) w formie elektronicznej za okres sprawozdawczy:  rok 2019