Kontakt

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Miejsko Powiatowy w Zduńskiej Woli

98-220 Zduńska Wola ul. Łaska 38;

www.diabetykzw.pl ; diabetykzdwola@gmail.com ; https://www.facebook.com/diabetykzw/ tel. 731 346 003 ;

KRS    0000159203;  NIP: 725-13-51-321

BIURO CZYNNE: W KAŻDY WTOREK I CZWARTEK OD 09:00 do 12:00


Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Miejsko Powiatowy w Zduńskiej Woli z siedzibą przy ul. Królewskiej 29; 98-220 Zduńska Wola.

W sprawach związanych z Pani/Pana danymi, w tym realizacji swoich praw, prosimy kontaktować się na adres e-mail: diabetykzdwola@gmail.com Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych w celach kontaktowych w związku z udzieleniem odpowiedzi na przesłaną przez Panią/Pana wiadomość poprzez zamieszczony na stronie formularz kontaktowy.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), czyli w ramach uzasadnionego interesu administratora danych, którym jest działanie strony internetowej Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

W wyżej wskazanych celach przetwarzamy następujące dane: imię i nazwisko oraz adres email. Inne dane niż wskazane powyżej nie będą przetwarzane przez Administratora. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom.

Dane przetwarzane będą przez okres udzielania odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

Administrator informuje, że nie przetwarza Pani/Pana danych w sposób, który prowadzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.