Dokumenty do pobrania

Turnusy rehabilitacyjne

 W celu uzyskania dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego do wniosku należy dołączyć:
1.    Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.
2.    Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny sporządzony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.
3.    Oświadczenie o braku zaległości wobec PFRON

W celu wyświetlenia proszę kliknąć w poniższy link:

Przy wyjazdach na Turnusy rehabilitacyjne i wczasy zdrowotne potrzebna będzie Informacja o stanie zdrowia od lekarza pierwszego kontaktu podczas ordynowania zabiegów przez lekarza na Turnusie – druk poniżej.

Wyjazdy zagraniczne

W celu wyświetlenia proszę kliknąć w poniższy link: