Koło PSD w Szadku

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Szadku ul. Prusinowska 4; 98-240 Szadek

Zarząd
Irena Lipińska – prezes
Paweł Krasiński – wiceprezes
Krystyna Kołodziejska – sekretarz
Eugenia Stamirowska – skarbnik
Wiesława Ciupa – członek