Koło PSD w Szadku

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Szadku ul. Prusinowska 4; 98-240 Szadek

Zarząd Koła PSD w kadencji 2023 – 2027
Irena Lipińska – prezes
Paweł Krasiński – wiceprezes
Elżbieta Jarczak – sekretarz
Eugenia Stamirowska – skarbnik
Wiesława Ciupa – członek