Kategorie
Warto wiedzieć

Istotne zmiany dla diabetyków na liście refundacyjnej od 1 listopada 2022

Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych od 1 listopada 2022 r. rozszerza refundację empagliflozyny oraz wprowadza tańsze odpowiedniki gliptyn.

Od dnia 1.11.2022 r. empagliflozyna będzie refundowana we wskazaniu tożsamym jak dla dapagliflozyny i kanagliflozyny, dla których rozszerzenie refundacji weszło w życie 1 września br.

Refundacja przysługuje pacjentom z cukrzycą typu 2 leczonym co najmniej dwoma lekami hipoklikemizującymi, z poziomem hemoglobiny glikowanej (HbA1c) równiej lub większej niż 7,5% oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako:

 • Potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa

lub

 • Uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory serca lub retinopatię

lub

 • Obecność 3 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej:
  1. Wiek równy lub większy niż 55 lat dla mężczyzn
  2. Wiek równy lub większy niż 60 lat dla kobiet
  3. Dyslipidemia
  4. Nadciśnienie tętnicze
  5. Palenie tytoniu
  6. Otyłość

Do refundacji wchodzą również tańsze odpowiedniki gliptyn (inhibitorów DPP-4) we wskazaniu doustnej terapii, w skojarzeniu z metforminą:

 • cukrzyca typu 2 u pacjentów, u których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w monoterapii nie pozwala osiągnąć dobrej kontroli glikemii
 • wartość HbA1c większa niż 7% (przez co najmniej 3 miesiące)

Pierwsza refundacja dla gliptyn (sitagliptyna, wildagliptyna) pojawiła się we wrześniu tego roku, za miesięczną refundowaną terapię pacjent płacił wówczas około 50 zł. Po wejściu do refundacji leków generycznych z tej grupy, koszt terapii obniży się do około 12 zł. Obniżenie kosztów terapii dotyczy zarówno preparatów zawierających samą sitagliptynę, jak i połączenie sitagliptyny z metforminą.

Firma Lilly podjęła decyzję o nieskładaniu wniosku refundacyjnego na kontynuację refundacji insuliny lispro 100 j/ml roztwór do wstrzykiwań we fiolkach. Oznacza to, że od dnia 1.11 br. nie będzie tego produktu na listach refundacyjnych. Cały czas refundacja jest kontynuowana dla pozostałych reprezentacji lispro, czyli: 100j/ml roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml Junior KwikPen oraz 200 j/ml KwikPen.

Źródło:diabetyk.org.pl

Autor: PSD Zd.Wola

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Oddział Miejsko Powiatowy w Zduńskiej Woli ul. Łaska 38