Kategorie
Warto wiedzieć

Rozszerzenie refundacji systemu ciągłego monitorowania stężenia glukozy we krwi już od stycznia 2023!

Minister  Zdrowia podpisał, a w dniu dzisiejszym zostało opublikowane na stronie Rządowego Centrum Legislacji długo wyczekiwane przez pacjentów diabetologicznych oraz środowisko medyczne rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Rozporządzenie będzie obowiązywało od 1 stycznia 2023 r. i wprowadza bardzo istotne zmiany dla osób z cukrzycą:

 1. Rozszerzono wskazania refundacyjne dla systemu monitorowania stężenia glukozy FGM (FreeStyle Libre) o nowe grupy pacjentów:
 • kobiety w okresie ciąży i połogu, z cukrzycą wymagające insulinoterapii;
 • osoby niewidome z cukrzycą, leczone insuliną;
 • osoby powyżej 18. roku życia z cukrzycą wymagającą intensywnej insulinoterapii.

Odpłatność u dorosłych pacjentów wynosić będzie 30% (tj. 76,5 zł za sensor/ 153 zł miesięcznie). W przypadku dzieci zmniejszono odpłatność do 20% (tj. 51 zł za sensor/ 102 zł miesięcznie).

Rocznie pacjent będzie mógł otrzymać refundację na 26 sensorów.

W odniesieniu do pacjentów pediatrycznych, niewidomych oraz kobiet ciężarnych wprowadzono miesięczny limit refundacji pasków do oznaczania glukozy we krwi w liczbie nie większej niż 50 sztuk.

U pacjentów dorosłych wprowadzono również warunki kontynuacji refundacji:

 • ocena kontroli glikemii po upływie minimum 4 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji zlecenia, maksymalnie po 6 miesiącach;
 • TIR (time in range) w zakresie 70–180 mg/dl >70% czasu lub HbA1c poniżej 7,5%, lub inne indywidualnie określone cele terapeutyczne we współpracy z lekarzem;
 • aktywność czujnika przez co najmniej 75% czasu w przedziale wynikającym z okresu użytkowania zrefundowanych czujników;
 • refundacja pasków do oznaczania glukozy we krwi średnio miesięcznie w liczbie nie większej niż 25 sztuk w okresie poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia.
 1. Rozszerzono refundację systemów do ciągłego monitorowania glikemii CGM-RT:
 • Dla populacji do 26. roku dostosowano limity refundacyjne do wyrobów dostępnych na rynku, tak aby uwzględnić wszystkie ich typy i częstotliwości wymiany. Wprowadzono miesięczny limit refundacji pasków do oznaczania glukozy we krwi w liczbie nie większej niż 50 sztuk (dotyczy sensorów wymienianych co 10 dni) albo 100 sztuk (dotyczy sensorów wymagających wymiany co 6 lub 7 dni);
 • Dodatkowo rozszerzono refundację na pacjentów powyżej 26. roku życia z cukrzycą typu 1 lub 3, wymagających intensywnej insulinoterapii, z nieświadomością hipoglikemii. Został wprowadzony jednolity limit 510 zł raz na miesiąc, a więc analogiczny do refundacji sensorów FGM. Oznacza to, że miesięczna dopłata pacjenta wyniesie 153 zł (30% z 510) + różnica w miesięcznym koszcie pomiędzy CGM-RT i FGM. Wprowadzono limit refundacji pasków do oznaczania glukozy we krwi w liczbie nie większej niż 100 sztuk w okresie poprzedzającym wystawienie zlecenia (200 szt. w przypadku sensora wymagającego wymiany raz na 180 dni).

W odniesieniu do CGM-RT oraz FGM wprowadzono możliwość wypisywania zleceń przez lekarzy specjalistów w dziedzinach: diabetologii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej, endokrynologii i pediatrii, kardiologii, endokrynologii, geriatrii, położnictwa i ginekologii, perinatologii, endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, pediatrii lub chorób wewnętrznych zatrudnionych w poradni lub na oddziale diabetologii oraz lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Kontynuacja zlecenia możliwa jest przez pielęgniarkę lub położną, zatrudnioną w poradni lub na oddziale diabetologii.

Ponadto:

 1. Rozszerzono refundację zestawów infuzyjnych do osobistej pompy insulinowej o wskazanie: cukrzyca typu 3, a także wprowadzono zapis umożliwiający refundację zestawów do pomp bezdrenowych.
 2. Rozszerzono dostęp do refundacji zbiorników na insulinę do osobistej pompy insulinowej do 5 sztuk na pacjentów z cukrzycą typu 3.

Link do rozporządzenia:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361702/katalog/12892478#12892478

Źródło:diabetyk.org.pl

Autor: PSD Zd.Wola

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Oddział Miejsko Powiatowy w Zduńskiej Woli ul. Łaska 38