Kategorie
Warto wiedzieć

 Nowe zasady refundacji pasków do oznaczania glukozy

Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat – w związku z wejściem w życie 1 stycznia nowelizacji rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat w sprawie nowych zasad  refundacji pasków do oznaczania glukozy. Zmiany związane są z wejściem w życie 1 stycznia 2024 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

– Nowelizacja rozporządzenia dookreśla kwestie, które budziły dotychczas wątpliwości, poprzez nadanie nowego brzmienia w kryteriach przyznawania dla wyrobów medycznych oznaczonych kodami R.03.01, R.03.02, R.03.03, R.05.01 i R.05.02, w załączniku do rozporządzenia, tj. „kolejne zlecenie może zostać wystawione, jeżeli pacjent korzystał z refundacji na paski do oznaczania glukozy we krwi średnio miesięcznie w liczbie nie większej niż 25/50/100/400 sztuk w okresie do 6 miesięcy poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia, z wyłączeniem miesiąca, w którym nastąpiła realizacja pierwszego zlecenia, bez względu na liczbę zrefundowanych sensorów, w przypadku braku możliwości kontynuacji ze względu na liczbę zrefundowanych pasków nowe zlecenie może być wystawione po upływie miesiąca/3 miesięcy/6 miesięcy kalendarzowego(ych) następującego(ych) po miesiącu zakończenia realizacji poprzedniego zlecenia – informuje resort zdrowia.

W komunikacie dodano, że „w okresie blokady pacjent może korzystać z refundacji na paski do oznaczania glukozy we krwi w ilości zgodnej z zaleceniami osoby uprawnionej do wystawienia recepty”.

Od 1 stycznia bieżącego roku Ministerstwo Zdrowia postanowiło refundować w zasadzie wszystkie systemy monitorowania glikemii – zwrócił uwagę prof. Leszek Czupryniak.

– Te różnice nie mają znaczenia, ale to generalnie każdy system dla pacjentów, którzy są – i dla nas to jest jakby najważniejsze wskazanie – leczeni co najmniej trzema dawkami insuliny na dobę, co oznacza w zasadzie wszystkich pacjentów z cukrzycą typu pierwszego, wielu pacjentów z cukrzycą wtórną w przebiegu innych chorób, po operacjach trzustki, po resekcji trzustki, czy też pacjentów wymagających leczenia steroidami. Czyli pacjent, który ma trzy iniekcje insuliny, a zwykle ma cztery – trzy stosujemy rzadko, stosujemy albo jedną dwie albo cztery – po prostu już może sobie za powiedzmy około 150 zł – to jest koszt po refundacji – korzystać z ciągłego monitorowania glikemii, które radykalnie zmienia możliwości leczenia, rozumienia cukrzycy, życia z cukrzycą, bo to trzeba rozumieć bardzo szeroko – dodał.

Autor: oprac. JPP • Źródło: Ministerstwo Zdrowia • Rynek zdrowia

Autor: PSD Zd.Wola

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Oddział Miejsko Powiatowy w Zduńskiej Woli ul. Łaska 38