Dokumenty do pobrania

Turnusy rehabilitacyjne  W celu uzyskania dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego do wniosku należy dołączyć:1.    Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.2.    Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny sporządzony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.3.    Oświadczenie o braku zaległości wobec PFRON W celu wyświetlenia proszę kliknąć w poniższy link: Przy wyjazdach … Czytaj dalej Dokumenty do pobrania