Kategorie
Klub diabetyka

Solidarni z Ukrainą

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Zduńskiej Woli, potępia bezpardonowy atak wojsk rosyjskich na Ukrainę i solidaryzuje się z obywatelami państwa ukraińskiego.

W imieniu członków naszego Stowarzyszenia przekazujemy wyrazy wsparcia oraz wyrażamy swe oburzenie rozpoczęciem wojny, która zawsze niesie ze sobą bezmiar dramatów i nieszczęść dla zwykłych ludzi.

Zarząd PSD w Zduńskiej Woli podjął w dniu 1 marca 2022 roku Uchwałę na podstawie § 7.1 ust 9 Statutu PSD, „udzielanie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą”, w ramach akcji „Solidarni z Ukrainą. Zduńska Wola pomaga przyjaciołom z Kołomyi” przekazujemy na konto Caritas Polska środki z funduszu statutowego Stowarzyszenia w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset zł) z dopiskiem Diabetycy dla Ukrainy – Kołomyja – jako wsparcie finansowe dla ofiar agresji wojennej.

Zarząd PSD w Zduńskiej Woli zwraca się z prośbą do swoich członków i sympatyków o wsparcie finansowe naszej Akcji aby wpłacali jakąkolwiek kwotę  – darowiznę na ten cel w naszym Biurze, która zastanie przekazana na konto Caritas Polska: 53 1240 3305 1111 0010 5129 5463 z dopiskiem „Diabetycy dla Ukrainy – Kołomyja”

Autor: PSD Zd.Wola

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Oddział Miejsko Powiatowy w Zduńskiej Woli ul. Łaska 38