Kategorie
Warto wiedzieć

Zmiana wskazań refundacyjnych dla insulin długodziałających

W odpowiedzi na postulaty pacjentów i oczekiwania środowiska medycznego, Ministerstwo Zdrowia podjęło działania mające na celu ujednolicenie i uproszczenie dotychczasowych wskazań refundacyjnych insulin charakteryzujących się długim okresem działania.

Zgodnie z opublikowanym dnia 14.06 projektem obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, z dniem 1 lipca 2024 r. obowiązywać będą nowe, mniej restrykcyjne wskazania refundacyjne produktów leczniczych z grupy limitowej 14.3 Hormony trzustki – długodziałających analogów insuliny. Zmiany te obejmują usunięcie zapisów dotyczących konieczności stosowania insuliny NPH, występowania hipoglikemii oraz dokładnego doprecyzowania typu cukrzycy.

Jest to niezwykle ważna zmiana dla polskich pacjentów – szczególnie skorzystają na niej pacjenci z cukrzycą typu 2, którzy będą mieli szerszy dostęp do niezbędnych, nowoczesnych terapii, bez konieczności spełniania dotychczasowych restrykcyjnych wymagań. Nowe przepisy przyczynią się również do zwiększenia bezpieczeństwa terapii, co znacząco poprawi jakość życia osób z cukrzycą.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków zabiegało o zniesienie tych restrykcji przez wiele lat. Cieszymy się, że dzięki staraniom całego środowiska udało się wreszcie poprawić dostęp pacjentów do długodziałających analogów insulin.

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Źródło: Internet

Autor: PSD Zd.Wola

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Oddział Miejsko Powiatowy w Zduńskiej Woli ul. Łaska 38