Kategorie
Warto wiedzieć

Jakie zmiany czekają na diabetyków?

Ministerstwo Zdrowia w dniu 7 sierpnia 2020 roku opublikowało projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 września 2020 r. Niniejszy projekt wprowadza także pierwszą listę leków dostępnych bezpłatnie dla kobiet w ciąży. Wśród preparatów dostępnych bezpłatnie znalazły się m.in. insuliny. Jakie zmiany czekają na diabetyków? Sprawdzamy

Bezpłatnie dla kobiet w ciąży

Najważniejszą zmianą w obwieszczeniu jest wprowadzenie listy leków dostępnych bezpłatnie dla kobiet w ciąży. Jak precyzuje artykuł 43b Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wykaz dotyczy tylko pacjentek W OKRESIE CIĄŻY, którym przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki określone w wykazie. W projekcie umieszczonych zostało 114 pozycji. Jak zapewnia Ministerstwo Zdrowia lista ta będzie sukcesywnie weryfikowana i rozszerzana.

Podstawą do nabycia uprawnienia jest ciąża stwierdzona przez lekarza posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub lekarza w trakcie odbywania specjalizacji w tej dziedzinie, lub położną podstawowej opieki zdrowotnej, lub położną wykonującą świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradni położniczo-ginekologicznej. Pacjentka musi posiadać receptę wystawiona przez: lekarza lub położną lub innego lekarza – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza lub położną. Zaświadczenie jest ważne przez okres ciąży, jednak nie dłużej niż 15 dni po planowanej dacie porodu wskazanej w tym zaświadczeniu.

W wykazie leków dostępnych bezpłatnie dla kobiet w ciąży znalazły się insuliny: Insuman Comb 25, Mixtard 30, Mixtard 40, Mixtard 50, Polhumin Mix-2, Polhumin Mix-3, Polhumin Mix-4, Polhumin Mix-5, Actrapid, Insuman Rapid, Fiasp, NovoMix 30, NovoMix 50, NovoRapid, Tresiba, Ryzodeg, Levemir, Abasaglar, Lantus, Toujeo, Apidra, Gensulin M30, Gensulin M40, Gensulin M50, Gensulin N, Gensulin R, Humulin M3, Humulin N, Humulin R, Insuman Basal, Insuman Comb 25, Insuman Rapid, Polhumin N, Polhumin R, Insulatard, Insuman Basal, Insulin Lispro Sanofi, Liprolog, Humalog Mix25, Humalog Mix50, Humalog.

Co dalej z refundacją Lantusa?

2 lipca pisaliśmy o tym, że w związku ze zbliżającym się zakończeniem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnej dla insuliny Lantus, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Anna Śliwińska wystosowała pismo do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o pozostawienie leku w refundacji. Problem z końcem obowiązywania decyzji miał dotyczyć pacjentów z cukrzycą typu 2, którym przysługuje refundacja Lantusa zgodnie z wykazem leków refundowanych, jak również pacjentów z cukrzycą typu 1 u dzieci w wieku od 2 do 6 lat oraz u pacjentów z cukrzycą o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO). W tych przypadkach decyzja została wydana 3 lata od 1 września 2017 roku, więc koniec okresu obowiązywania decyzji przypada na 31 sierpnia 2020 roku. Jak wynika z projektu Obwieszczenia refundacja insuliny Lantus ZOSTANIE UTRZYMANA. Pacjenci mogą być zatem spokojni.

Inne zmiany w cukrzycy

Sprawdziliśmy projekt również pod kątem innych zmian w lekach i preparatach przepisywanych w cukrzycy. Na szczęście większych zmian, szczególnie na niekorzyść pacjentów, projekt listy nie zakłada. O kilka groszy (zmiana o 8 i 12 groszy) zapłacimy więcej za niektóre paski testowe do glukometrów. Zwiększy się cena leku Trulicity, roztw. do wstrz., 1.5 mg, pacjent zostawi w aptece o 13,64 zł więcej. Jeżeli chodzi o obniżki, to potanieją nieco insuliny Polhumin (o 1,26 zł) oraz Lantus o 1,13 zł. Kilkunastu groszowe obniżki w przypadku wybranych leków doustnych stosowanych w cukrzycy. I kosmetyczne zmiany w przypadku niektórych pasków testowych do glukometrów (zmiana o 1 grosz). Nowego glukagonu donosowego Baqsimi od firmy Eli Lilly na razie nie ma na liście leków refundowanych.

Do projektu Obwieszczenia Ministra Zdrowia można zgłaszać uwagi w wersji elektronicznej wyłącznie na adres e-mail: wykazy-uwagi@mz.gov.pl do 13.08.2020 r. (czwartek) do godz. 10.00.

Źródło: mojacukrzyca.org ; diabetyk.org.pl

Autor: PSD Zd.Wola

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Oddział Miejsko Powiatowy w Zduńskiej Woli ul. Łaska 38