Kategorie
Badania przesiewowe w Szkołach

Badania w szkołach 2018

Wyniki badań „Cukrzyca podaj dłoń osobie potrzebującej” – 2018 r.

W dniach od 17 do  5 listopada 2018 roku przeprowadziliśmy cykliczne badania przesiewowe poziomu cukru w szkołach średnich powiatu zduńskowolskiego na zlecenie i ze środków Starostwa Powiatu we współpracy z poszczególnymi szkołami „Cukrzyca podaj dłoń osobie potrzebującej”.

Badania przeprowadzane były przez utworzone z wolontariuszy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Zduńskiej Woli zespoły pracujące wspólnie z pielęgniarkami szkolnymi:

17 października środa – godzina 8:00 do przebadania 141 uczniów – Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli – Teresa Skweres i Wojciech Zgliński – przebadano 96 uczniów

22 października, poniedziałek – godzina 8:00; do przebadania 168 uczniów – Zespól Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli – Henryk Domagała i Ewa Domagała – przebadano 117 uczniów i wykryto 1 zagrożenie cukrzycą

23 października, wtorek – godzina 8:00; do przebadania 107 uczniów – II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli – Henryk Domagała i Ewa Domagała – przebadano 93 uczniów i wykryto 3 zagrożenia cukrzycą

24 października, środa– godzina 8:00; do przebadania 35 uczniów – Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli – Wiktoria Gabrych – przebadano 44 uczniów i wykryto 1 zagrożenie cukrzycą

25 października, czwartek – godzina 8:00; do przebadania 7 uczniów – Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach – Zbigniew Bednarek i Irena Smolnik – przebadano 49 uczniów

29 października, poniedziałek – godzina 8:00 do przebadania 155 uczniów – I Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli – Eugeniusz Policiński i Wiktoria Gabrych – przebadano 138 uczniów

5 listopada,  poniedziałek – godzina 9:00; do przebadania 81 uczniów – Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli – Eugeniusz Policiński i Wiktoria Gabrych – przebadano 40 uczniów i wykryto 1 zagrożenie cukrzycą

                            Łącznie programem badań przesiewowych w 2018 roku objętych zostało 737 uczniów z pierwszych klas szkół średnich w powiecie zduńskowolskim. Z badań przesiewowych skorzystało 577 osoby. Podczas badań można było zaobserwować znaczny wzrost świadomości młodego społeczeństwa, co jest w dużym stopniu zasługą przeprowadzanych akcji profilaktycznych i edukacyjnych między innymi takimi jak ta, zlecona przez Starostwo Powiatu Zduńskowolskiego. W czasie trwania badań stwierdzono 6 zagrożeń podwyższonym poziomem cukru.

Wszystkie osoby zagrożone cukrzycą zostały poinformowane o konieczności zgłoszenia się do swojego lekarza pierwszego kontaktu celem przeprowadzenie dodatkowych badań i ewentualnego leczenia, a pielęgniarka szkolna do monitorowania takiej osoby.

Henryk Domagała

Autor: PSD Zd.Wola

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Oddział Miejsko Powiatowy w Zduńskiej Woli ul. Łaska 38