Kategorie
Badania przesiewowe w Szkołach

Badania w szkołach 2017

„Cukrzyca podaj dłoń osobie potrzebującej” – 2017r.

W dniach 6 do 15 listopada 2017 roku przeprowadziliśmy cykliczne badania przesiewowe poziomu cukru w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu zduńskowolskiego na zlecenie i ze środków Starostwa Powiatu we współpracy z poszczególnymi szkołami „Cukrzyca podaj dłoń osobie potrzebującej”.

 Badania przeprowadzane były przez utworzone z wolontariuszy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Zduńskiej Woli zespoły pracujące wspólnie z pielęgniarkami szkolnymi:

6 listopada 2017 poniedziałek – godzina 8:00; do przebadania 154 uczniów – Zespól Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli – Henryk Domagała i Ewa Domagała. Przebadano 99 osób.

8 listopada 2017 środa – godzina 8:00 do przebadania 180 uczniów – I Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli – Eugeniusz Policiński i Wiktoria Gabrych. Przebadano 176 osób.

8 listopada 2017 środa – godzina 8:00 do przebadania 158 uczniów – Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli – Irena Smolnik i Wojciech Zgliński. Przebadano 76 osób.

10 listopada 2017 piątek  – godzina 8:00; do przebadania 72 uczniów – II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli – Henryk Domagała i Ewa Domagała. Przebadano 73 osoby.

13 listopada 2017 poniedziałek – godzina 8:00; do przebadania 115 uczniów – Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli – Eugeniusz Policiński i Wiktoria Gabrych. Przebadano 60 osób.

14 listopada 2017 wtorek – godzina 8:00; do przebadania 58 uczniów – Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach  – Zbigniew Bednarek i Teresa Skweres. Przebadano 50 osób.

15 listopada 2017 środa – godzina 8:00; do przebadania 45 uczniów – Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli – Wiktoria Gabrych. Przebadano 60 osób.

                Łącznie programem badań przesiewowych objętych było 711 uczniów z pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych w powiecie zduńskowolskim. Z badań przesiewowych skorzystało 594 osoby. Podczas badań można było zaobserwować znaczny wzrost świadomości młodego społeczeństwa, co jest w dużym stopniu zasługą przeprowadzanych akcji profilaktycznych i edukacyjnych między innymi takimi jak ta zlecana przez Starostwo Powiatu Zduńskowolskiego

Autor: PSD Zd.Wola

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Oddział Miejsko Powiatowy w Zduńskiej Woli ul. Łaska 38