Kategorie
Badania przesiewowe w Szkołach

Badania w szkołach 2016

W dniach 24 października do 21 listopada 2016 roku przeprowadziliśmy cykliczne badania przesiewowe poziomu cukru w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu zduńskowolskiego na zlecenie i ze środków Starostwa Powiatu we współpracy z poszczególnymi szkołami „Cukrzyca podaj dłoń osobie potrzebującej”.

 Badania przeprowadzane były przez utworzone z wolontariuszy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Zduńskiej Woli zespoły pracujące wspólnie z pielęgniarkami szkolnymi:

24.10.2016 poniedziałek – godzina 8:00; do przebadania 159 uczniów – Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli – Teresa Skweres i Wojciech Zgliński. Przebadano 110 osób.

25.10.2016 wtorek  – godzina 8:00; do przebadania 96 uczniów – II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli – Henryk Domagała i Zbigniew Bednarek. Przebadano 73 osoby.

26.10.2016 – godzina 8:00; do przebadania 23 uczniów – Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli – Wiktoria Gabrych. Przebadano 45 osób wykrywając 1 zagrożenie. (dodatkowo przebadano pracowników Szkoły)

28.10.2016 piątek  – godzina 8:00; do przebadania 58 uczniów – Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach  – Zbigniew Bednarek i Irena Smolnik. Przebadano 33 osoby.

10.11.2016 czwartek – godzina 8:00; do przebadania 155uczniów – I Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli – Eugeniusz Policiński i Wiktoria Gabrych. Przebadano 110 osób.

14.11.2016 wtorek – godzina 8:00; do przebadania 115 uczniów – Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli – Eugeniusz Policiński i Wiktoria Gabrych.  Przebadano 105 osób.

21.11.2016 poniedziałek – godzina 8:00; do przebadania 198 uczniów – Zespól Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli – Henryk Domagała i Ewa Domagała. Przebadano 149 osób i wykryto 2 zagrożenia podwyższonym poziomem cukru.         

                        Łącznie programem badań przesiewowych objętych było 804 uczniów z pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych w powiecie zduńskowolskim. Z badań przesiewowych skorzystało 625 osób i wykryto 3 zagrożenia podwyższonym poziomem cukru.

Wszystkie osoby zagrożone cukrzycą zostały poinformowane o konieczności zgłoszenia się do swojego lekarza pierwszego kontaktu celem przeprowadzenie dodatkowych badań i ewentualnego leczenia, a pielęgniarka szkolna do monitorowania takiej osoby.

Autor: PSD Zd.Wola

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Oddział Miejsko Powiatowy w Zduńskiej Woli ul. Łaska 38