Kategorie
Badania przesiewowe w Szkołach

Badania w szkołach 2015

 „Cukrzyca podaj dłoń osobie potrzebującej” – 2015r.

W dniach 19 – 27 października 2015 roku przeprowadziliśmy cykliczne badania przesiewowe poziomu cukru w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu zduńskowolskiego na zlecenie i ze środków Starostwa Powiatu we współpracy z poszczególnymi szkołami „Cukrzyca podaj dłoń osobie potrzebującej”.

 Badania przeprowadzane były przez utworzone z wolontariuszy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Zduńskiej Woli zespoły pracujące wspólnie z pielęgniarkami szkolnymi:

19.10.2015 poniedziałek – do przebadania 183 uczniów w Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli – wolontariusze Henryk Domagała i Wojciech Zgliński przebadali 128 osób wykrywając 1 zagrożenie

20.10.2015 wtorek  – do przebadania 117 uczniów w II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli – wolontariusze Henryk Domagała i Zbigniew Bednarek przebadali 93 osoby wykrywając 1 zagrożenie niskim poziomem i 2 zagrożenia podwyższonym poziomem

21.10.2015 środa – do przebadania 138 uczniów w I Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli – wolontariusze Eugeniusz Policiński i Wiktoria Gabrych przebadali 133 osoby wykrywając 2 zagrożenia

  21.10.2015 środa – do przebadania 186 uczniów w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli – wolontariusze Teresa Skweres i Wojciech Zgliński przebadali 155 osób wykrywając 2 zagrożenia

22.10.2015 czwartek  – do przebadania 96 uczniów w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach  – wolontariusze Marek Kamzol i Irena Smolnik przebadali 101 osób wykrywając 3 zagrożenia

 23.10.2015 – do przebadania 10 uczniów w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli – Wiktoria Gabrych przebadała 47 osób wykrywając 1 zagrożenie niskim poziomem i 2 zagrożenia podwyższonym poziomem

27.10.2015 – godzina 8:00; do przebadania 119 uczniów w Zespole Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli – wolontariusze Eugeniusz Policiński i Wiktoria Gabrych przebadali 89 osób 

                        Łącznie programem badań przesiewowych objętych było 849 uczniów z pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych w powiecie zduńskowolskim. Z badań przesiewowych skorzystało 746 osób i wykryto 2 zagrożenia niskim poziomem i 8 zagrożeń podwyższonym poziomem

Wszystkie osoby zagrożone cukrzycą zostały poinformowane o konieczności zgłoszenia się do swojego lekarza pierwszego kontaktu celem przeprowadzenie dodatkowych badań i ewentualnego leczenia, a pielęgniarka szkolna do monitorowania takiej osoby.

Autor: PSD Zd.Wola

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Oddział Miejsko Powiatowy w Zduńskiej Woli ul. Łaska 38